JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

SLUŽBA ZA NEUROLOGIJU

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 27.04.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec juni 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec juni 2018.

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 28.06.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec JULI 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec JULI 2018.

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec AVGUST 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 09.07.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec AVGUST 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec AVGUST 2018.

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec SEPTEMBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 28.08.2018. godine

KABINET ZA CDD
mjesec AVGUST 2018.
KABINET ZA EMNG
mjesec AVGUST 2018.

 


ODJEL RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE


Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec NOVEMBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.08.2018.godine

MAGNET
mjesec
NOVEMBAR 2018.
CT
mjesec NOVEMBAR 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec DECEMBAR 2018. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.09.2018.godine

MAGNET
mjesec
DECEMBAR 2018.
CT
mjesec DECEMBAR 2018.

pdf icon

pdf icon

MAGNET
mjesec
NOVEMBAR 2018.
CT
mjesec NOVEMBAR 2018.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JANUAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 17.10.2018.godine

MAGNET
mjesec
JANUAR 2019.
CT
mjesec JANUAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec FEBRUAR 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.11.2018.godine

MAGNET
mjesec
FEBRUAR 2019.
CT
mjesec FEBRUAR 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MART 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 09.01.2019.godine

MAGNET
mjesec
MART 2019.
CT
mjesec MART 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec APRIL 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.01.2019.godine

MAGNET
mjesec
APRIL 2019.
CT
mjesec APRIL 2019.

pdf icon

pdf icon

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MAJ 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 13.02.2019.godine

MAGNET
mjesec
MAJ 2019.
CT
mjesec MAJ 2019.

pdf icon

pdf icon

 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2019. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 13.03.2019.godine

MAGNET
mjesec
JUNI 2019.
CT
mjesec JUNI 2019.

pdf icon

pdf icon