Nedjelja, 17 Pro 2017
 
 
Vijest-11-07-2012 Ispis E-mail

Obavijest za korisnike zdravstvenih usluga - pacijente

Poštovani posjetioci i korisnici zdravstvenih usluga

U cilju sprečavanja korupcije u našoj Ustanovi obavještavamo vas o slijedećem:

Svi pacijenti koji u Bolnicu dolaze sa urednom zdravstvenom knjižicom i uputnicom porodičnog ljekara su oslobođeni plaćanja troškova zdravstvenih usluga izuzev plaćanja participacije u skladu sa Odlukom Skupštine Ze-do kantona o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Za sve što plati, pacijentu se mora izdati priznanica sa naznačenom vrstom zdravstvene usluge i iznosom koji su platili.

Ukoliko se pacijentu ne izda priznanica ili se od pacijenta zahtijeva plaćanje mimo odredaba Odluke, molimo vas da isto prijavite na broj telefona:

032/ 209-839 u vremenu od 08-15,30 sati svakog radnog dana.

Nadamo se da će pacijenti shvatiti da nam je zajednički interes spriječiti nezakonito davanje novca za usluge koje su plaćene iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje koje se izdvaja svakog mjeseca iz plata, penzija.

Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima je redovna radna obaveza svakog bolničkog zaposlenika i oni su za njeno vršenje nagrađeni.

Uprava Bolnice

Ažurirano: Srijeda, 11 Srpanj 2012 08:23