Srijeda, 23 Kol 2017
 
 
Liste čekanja JU KB Zenica Ispis E-mail

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec APRIL 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 12.04.2017. godine

KABINET ZA CDD
mjesec april 2017.
KABINET ZA EMNG
mjesec april 2017.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec MAJ2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 04.05.2017. godine

KABINET ZA CDD
mjesec maj 2017.
KABINET ZA EMNG
mjesec maj 2017.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 17.07.2017. godine

KABINET ZA CDD
mjesec juli 2017.
KABINET ZA EMNG
mjesec juli 2017.


 

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JUNI 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.03.2017. godine

MAGNET
mjesec juni 2017.
CT
mjesec juni 2017.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec JULI 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.04.2017. godine

MAGNET
mjesec JULI 2017.
CT
mjesec JULI 2017.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec AVGUST 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.05.2017. godine

MAGNET
mjesec AVGUST 2017.
CT
mjesec AVGUST 2017.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec SEPTEMBAR 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 15.06.2017. godine

MAGNET
mjesec SEPTEMBAR 2017.
CT
mjesec SEPTEMBAR 2017.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec OKTOBAR 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 14.07.2017. godine

MAGNET
mjesec OKTOBAR 2017.
CT
mjesec OKTOBAR 2017.

Liste čekanja naručenih pacijenata za mjesec NOVEMBAR 2017. godine

- Datum zadnjeg ažuriranja 16.08.2017. godine

MAGNET
mjesec NOVEMBAR 2017.
CT
mjesec NOVEMBAR 2017.

Ažurirano: Srijeda, 16 Kolovoz 2017 14:01