Bolnička apoteka

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik - Prim. mr. oec. Elida Hadžić mr. ph. tel: 00 387 32 447-491 lok.: 7491FOTO Elida
fax: 00 387 32 447-487

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

 

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA ODJELA:

1. Zajednički poslovi

2. Odsjek za izradu magistralnih i galenskih preparata

3. Odsjek za prijem lijekova , parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala

4. Odsjek za izdavanje lijekova , parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala

 

Naziv Odjela:

BOLNIČKA APOTEKAFOTO APOTEKA 1

Načelnica Odjela:

Prim. mr. oec. Elida Hadžić mr. ph.

Glavna medicinska sestra-tehnicar Odjela:

Amra Mujkić, farmaceutski tehničar

Kratki istorijat Odjela:

Bolnička apoteka postoji u kontinuitetu od osnivanja Bolnice 1957. godine. Trenutno zapošljava 3 magistra farmacije, od čega 2 primarijusa i jednog specijalistu kliničke farmacije (doktorica znanosti, smjer farmaceutska istrazivanja), 10 farmaceutskih tehničara, 2 administratora i specijalistu kliničke farmakologije (primarijus, doktor medicinskih nauka, oblast klinička farmakologija).

Djelatnost Odjela:foto apoteka 2

Bolnička apoteka obavlja sve poslove planiranja, nabavke, skladištenja, distribucije, evidencije nabavki svih lijekova i medicinskih sredstava koja se nabavljaju iz vlastitih sredstava ili posredstvom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Organizacija:

  1. Zajednički poslovi: načelnik, glavni tehničar, operateri
  2. Odsjek za prijem lijekova, parenteralnih sredstava i drugog potrošnog materijala
  3. Odsjek za izdavanje lijekova, parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala
  4. Odsjek za lijekove i potrošni materijal iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH (ZZOIR FBiH)
  5. Odsjek za kliničku farmakologiju
  6. Laboratorij za izradu magistaralnih i galenskih lijekova

Uži oblici dijelova procesa rada (odjeljenja, odsjeci, kabineti, ambulante, punktovi...):

Odsjek zajedničkih poslova obavlja slijedeće usluge: nabavka farmaceutskih supstanci, nabavka lijekova i medicinskih sredstava, planiranje nabavke farmaceutskih supstanci, planiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava, kontrola pravilne i racionalne primjene lijeka i medicinskog sredstva, informiranje o potrošnji lijekova na odjelima za određeni period, praćenje potrošnje lijekova, sanitetskog materijala i medicinskih sredstava, praćenje proizvodnih programa farmaceutske industrije, ispitivanje tržišta vezano za nabavku lijekova, sanitetskog materijala i medicinskih sredstava, komunikacija sa načelnicima odjela i komunikacija s veleprometnicima lijekovima, sanitetskim materijalom i medicinskim sredstvima.

Odsjek za prijem lijekova, parenteralnih sredstava i drugog potrošnog materijala obavlja slijedeće usluge: prijem i skladištenje farmaceutskih supstanci, prijem i skladištenje lijekova i medicinskih sredstava.
Odsjek za izdavanje lijekova, parenteralnih rastvora i drugog potrošnog materijala obavlja slijedeće usluge: izdavanje lijekova i medicinskih sredstava na zbirni recept – trebovanje, izdavanje lijekova pod posebnim režimom izdavanja, izdavanje medicinskih sredstava pod posebnim režimom izdavanja.

Odsjek za lijekove i potrošni materijal iz ZZOIR FBiH obavlja slijedeće usluge: prijem i skladištenje lijekova iz programa ZZOIR FBiH, izdavanje lijekova i medicinskih sredstava iz programa ZZOIR FBiH na zbirni recept trebovanje, izdavanje lijekova iz programa ZZOIR FBiH pod posebnim režimom izdavanja, izdavanje medicinskih sredstava iz programa ZZOIR FBiH pod posebnim režimom izdavanja, praćenje prijava neželjene reakcije na lijek iz programa ZZOIR FBiH, pružanje informacija o lijekovima i medicinskim sredstvima iz programa ZZOIR FBiH.
Odsjek za kliničku farmakologiju obavlja slijedeće usluge: pretraživanje dostupnih baza podataka medicine zasnovane na dokazima, komunikacija sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, analiza cijene liječenja određenih bolesti („cost of ilness“) u cilju procjene ukupnih troškova za određene programe liječenja, analiza smanjenja troška (CMA) u cilju smanjenja troška za određene programe liječenja, kvalitativna i kvantitativna analiza o potrošnji lijekova po grupama na klinikama i odjelima, konsultacija vezana za karakteristike lijeka (farmakokinetika, farmakodinamika, indikacije, kontraindikacije, upozorenja, mjere opreza), prikupljanje spontanih prijava neželjenih reakcija na lijekove.
Laboratorij za izradu magistaralnih i galenskih lijekova obavlja slijedeće usluge: izrada i izdavanje galenskog lijeka (pripravka), izrada i izdavanje magistaralnog lijeka (pripravka).

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjela):

Bolnička apoteka radnim danima radi od 7.00 do 15.00.

Van redovnog radnog vremena organizirana je pripravnost magistre farmacije za neodloživo izdavanje i prijem lijekova i medicinskih sredstava.

Uputstvo za pacijente:

Pacijenti kojima je potrebna ovjera potvrde o nedostatku lijekova iz programa Federalnog fonda solidarnosti mogu doći u redovno radno vrijeme.

TELEFONSKI BROJEVI NA ODJELU:

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
25 Načelnik službe - Elida Hadžić
7491 447-491
25 Nežla Terzić, Maja Kuzmanović 7487 447-487
25 Glavni Tehničar - lager 7488
447-488
25 Administracija 7489 447-489
25 Prijemni pult - ZZOIR FBiH
7502 447-502