Esencijalna lista ljekova

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sa 100 % uĉešćem zavoda

Esencijalna lista lijekova ZDK sa primjenom od 16.03.2019.