Plan javnih nabavki

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2024

10-07-2024 Zaključak PLAN2024:DOPUNA- Upravnog odbora o izmjeni Plana nabavke za 2024. god

I FAZA Poziv - dodatni radovi na izgr.objekta za tretman infek.otpada 05.07.2024

I FAZA TD radovi - dodatni radovi na izgr.objekta za tretman infek.otpada 05.07.2024

12-06-2024-I FAZA TD robe - IMUNOGLOBULIN - ZEFARM 11 06 2024 konacno

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2024-19.03.2024

Plan javnih nabavki za 2024. godinu - 02.02.2024

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2023

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2023. godinu - 22.09.2023-3

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2023. godinu - 14.07.2023-2

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2023. godinu - 14.07.2023-1

Plan javnih nabavki za 2023. godinu - 27.02.2023

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2022

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2022. godinu - 10.11.2023

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2022. godinu - 26.09.2022

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2022. godinu - 12.07.2022

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2022. godinu - 17.06.2022

Izmjena i dopuna javnih nabavki za 2022. godinu - 06.05.2022

Plan javnih nabavki za 2022. godinu - 09.02.2022

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2021

Izmjena i dopuna Plana javne nabavke za 2021. godinu - 06.10.2021

Izmjena i dopuna Plana javne nabavke za 2021. godinu - 09.09.2021

Izmjena i dopuna Plana javne nabavke za 2021. godinu - 06.08.2021

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu - 08.04.2021.

Plan javnih nabavki za 2021. godinu - 22.02.2021.

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2020

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 08.01.2021.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 17.12.2020.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 16.12.2020.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 19.11.2020.

zmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 10.11.2020.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 08.09.2020.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 23.07.2020

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 23.06.2020

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 09.06.2020-II

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 09.06.2020-I

zmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 19.05.2020.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 12.05.2020.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu - 01.04.2020.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu - 10.02.2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA - 2019

Izvještaj o realizaciji Plana javnih nabavki JU KBZ za 2019. godinu - 01.04.2020.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 04.10.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 12.09.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 27.06.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 12.06.2019.

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2019. godinu - 21.05.2019.

Održavanje i servisiranje opreme linearnog akceleratora Compact proizvođača Elekta u JU KBZ 32-N-02-19 - 07.05.2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu -29.01.2019.

 

PLAN JAVNIH NABAVKI JU KBZ ZENICA -2018

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 24.12.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 08.11.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 19.09.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 09.08.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 03.07.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.05.2018.

Dopuna plana javnih nabavki JU KB Zenica za 2018. godinu - 10.04.2018.

Dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu13.03.2018.

Plan javnih nabavki za 2018. godinu -30.01.2018.

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 2021. g.

1. TENDERSKA DOKUMENTACIJA -1 TD faza Kancelarijski materijal dodatne isporuke -pregovaracki postupak bez objave obavjestenja br. 31-N-01-21 -31.05.2021. g.

 

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA  2020 .g.

1.TENDERSKA DOKUMENTACIJA -I dio POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM - JAVNA NABAVKA ROBE – tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

2.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - I dio-POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM PREDMET: JAVNA NABAVKA ROBE – KANCELARIJSKI MATERIJAL- za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

3.POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM-JAVNA NABAVKA ROBE –
tečna goriva u JU Kantonalna bolnica Zenica

4.TENDERSKA DOKUMENTACIJA - U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ROBA – ortopedska obuća za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica

5.POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI- dodatni radovi na sanaciji sanitarnih čvorova

6.POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU NABAVKE OPREME-Hladnjača za skladištenje mesa, putem pregovaračkog postupka, bez objave obavještenja o nabavci, sa jednim kandidatom

7. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- Dijagnostička sredstva, reagensi, potrošni materijal i pribor za serološka testiranja na markere krvlju prenosivih bolesti za analizator "ARHITECT 2000 PLUS"

8. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- održavanje i servisiranje opreme linearnog akceleratora Compactproizvođaća Elektra u JU Kantonalna bolnica Zenica

9. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- popravak autoklava GETINGE na odjelu HEN-a JU KBZ - 05.07.2019. g.

10. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Nabavka vrata na rashladnoj komori sa montažom i drugih neophodnih dijelova za popravak rashladne komore za potrebe Odjela patologije JU Kantonalna bolnica Zenica - 30.07.2019. g.

11.POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA:
Rezervni dijelovi sa ugradnjom i popravkom video gastroskopa, proizvođača Pentax za potrebe Odjela interne medicine sa hemodijalizom JU Kantonalna bolnica Zenica - 30.07.2019. g.

12. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Rezervni dijelovi sa ugradnjom i popravkom urološkog teleskopa za citoskopiju, proizvođača Olympus za potrebe Odjela urologije JU Kantonalna bolnica Zenica -30.07.2019. g.

13. POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI SA JEDNIM KANDIDATOM- JAVNA NABAVKA ROBA: Rezervni dijelovi sa ugradnjom na linearnom akceleratoru proizvodjaca ELEKTA u JU KBZ - 01.08.2019. g.

14. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- 1. Faza- 33-N-15-19 Dodatni radovi na rekonstukciji ventilacije Centralne kuhinje

15. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- 1. Faza 31-N-14-19 Rezervni dijelovi sa ugradnjom na Linearnom akceleratoru Elekta

16. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Nabavka neprioritetnih usluga javnog oglasavanja u novinama br. JNU-2-01-19 - 12.11.2019. g.

17. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Nabavka lijeka KOLISTIN - Faza 1. postupak br. 31-A-16-19 -14.11.2019. g.

18. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD I dio pregovaracki_33-N-05-19 INFRASTRUKTURA - 03.12.2019. g.

19. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 ostali lijekovi pregovaracki postupak 31-A-04-20

20. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD - JNU - 2 - 01 - 20 Usluge periodicnih pregleda 20.02.2020.

21. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Trakice za mjerenje glukoze - Faza 1 _postupak br. 31-A-02-19

22. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 lijek natrijum hlorid staklena boca-pregovaracki postupak br.31-A-03-20

23. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1 Pregovaracki bez objave obavjestenja 33-N-06-20 Instalacija prilova na Odjelu za infektivne bolesti

24. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Mobilni RTG aparat (rabljeni) -pregovaracki postupak br. 31-A-07-20  10.03.2020 .g.

25. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Nabavka sanitetskog vozila 31-N-08-20 10.03.2020. g.

26. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Respiratori sa neuralno kont.vent. 31-N-10-20 13.03.2020. g.

27. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Respiratori sa AMV 31-N-09-20 13.03.2020. g.

28. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Zastitna odijela 31-A-15-20 13.03.2020. g.

29. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD 1. Faza Maske zastitne FFP3 31-A-11-20 13.03.2020. g.

30. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - 2 TD -nitrilne rukavice II dio 13.03.2020 .g.

31. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 Maske hirurske -pregovaracki postupak br. 31-A-12-20 16.03.2020. g.

32. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - Kape, kapuljace i kombinezoni -pregovaracki postupak br. 31-A-14-20a - 18-03-2020 g.

33. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 zastitna oprema -pregovaracki postupak br. 31-N-16-20 30.03.2020. g.

34. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Videonadzorni sistem beskontaktnog mjerenja tjelesne temperature -pregovaracki postupak br. 31-N-17-20 30.03.2020. g.

35. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Biosigurnosni kabinet za formiranje laboratorija za molekularnu dijagnostiku -pregovaracki postupak br. 31-N-18-20 01.04.2020. g.

36. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Materijal za odrzavanje higijene -pregovaracki postupak br. 31-N-19-20 06.04.2020 .g.

37. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Visekratna crijeva za anestezioloske aparate -pregovaracki postupak br. 31-N-20-20 07.04.2020.g.

38. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Visekratna crijeva za anestezioloske aparate -pregovaracki postupak br. 31-N-20-20 08.04.2020.g.

39. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Defibrilatori transportni -pregovaracki postupak br. 31-N-25-20 10.04.2020.g.

40. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 antidekubitalni madraci -pregovaracki postupak br. 31-N-30-20 10.04.2020.g.

41. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 invazivni monitorung -pregovaracki postupak br. 31-N-28-20 10.04.2020.g.

42. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 UZV aparat prijenosni -pregovaracki postupak br. 31-N-31-20 10.04.2020.g.

43. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Lezeca kolica -pregovaracki postupak br. 31-N-33-20 10.04.2020.g.

44. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 sanitetsko vozilo -pregovaracki postupak br. 31-N-23-20 10.04.2020.g.

45. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza Respiratori - pregovaracki postupak br. 31-N-26-20 10.04.2020.g.

46. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 kreveti elektricni -pregovaracki postupak br. 31-N-29-20 10.04.2020.g.

47. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza Defibrilator - pregovaracki postupak br. 31-N-27-20 10.04.2020.g.

48. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 transportni respiratori - pregovaracki postupak 31-N-34-20 10.04.2020.g.

49. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 monitori i centralne jedinice - pregovaracki postupak 31-N-32-20 10.04.2020.g.

50. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Perfuzori 30 kom -pregovaracki postupak br. 31-N-24-20 14.04.2020.g.

51. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 Infuzomati -pregovaracki postupak br. 31-N-21-20 14.04.2020.g.

52. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD faza 1 aspiratori -pregovaracki postupak br. 31-N-22-20 17.04.2020.g.

53. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Zastitna odijela 31-A-40-20-17.04.2020.g.

54. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Mobilne stanice zta infuzomate i perfuzore 31-N-41-20.g.

55. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Zastitna maska KN 95 31-A-45-20.g.

56. TENDERSKA DOKUMENTACIJA - TD Faza 1. Izrada privremenog ulaza za korona pozitivne pacijente 33-N-43-20.

57. TENDERSKA DOKUMENTACIJA-TD Faza1 -Zastitne maske 31-A-38-20

58.TENDERSKA DOKUMENTACIJA-TD Faza 1. Usluge mobilne govorne komunikacije 32-N-42-20

59.TENDERSKA DOKUMENTACIJA-TD Faza 1. VIDEOLARINGOSKOP 2 kom. 31-N-44-20TD

60.TENDERSKA DOKUMENTACIJA- Faza 1. Zastitni mantili flis 31-A-46-20

61.TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Faza 1 - Labaratorijske stolice za Biosigurnosni kabinet -pregovaracki postupak br. 31-N-51-20

62.TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Faza 1. PVC i AL posudje za pacijente sa korona virusom 331-N-50-20

63.TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Faza 1. VIDEONADZORNA oprema 31-N-52-20

64.TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Faza-1-Zastitni_mantili_sterilni_cetveroslojni_31-A-48-20

65.TENDERSKA DOKUMENTACIJA-Faza 1 Centrifuga za mikrotubice, obična centrifuga, finnpipete, tipsevi i tubice za Biosigurnosni kabinet -pregovaracki postupak br. 31-N-49-20

66. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 Rekonstrukcija RTG kabineta -pregovaracki postupak br. 31-N-54-20 12.05.2020.

67. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD Faza 1. Bocice za hemokulturu 31-A-53-20 13.05.2020.

68. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD Faza 1. GORIVA I MAZIVA dodatne isporuke 31-N-58-20 20.05.2020.

69. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD Faza 1. VIDEONADZORNA oprema sa ugradnjom 31-N-57-20 20.05.2020.

70. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 Usluge mobilne govorne komunikacije za potrebe dezurnih ljekara -pregovaracki postupak br. 32-N-56-20 20.05.2020. g.

71. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 Zastitni mantili sterilni troslojni -pregovaracki postupak br. 31-N-55-20 20.05.2020.

72. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 Medicinski plinovi dodatne isporuke -pregovaracki postupak br. 31-N-61-20 25.06.2020.

73. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD - JNU - 2 - 02 - 20 Usluge ishrane hemodijaliznih pacijenata 29.06.2020.

74. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD Faza 1. Rezervni dijelovi za klime i rashladne masine 31-N-62-20 15.07.2020.

75. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- 1 TD faza Jednokratna zastitna odijela 65g -pregovaracki postupak br. 31-A-63-201 21.07.2020.

76. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- 1 TD faza Jednokratna zastitna odijela 30g -pregovaracki postupak br. 31-A-64-201 21.07.2020.

77. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD Faza 1. KESE za infektivni otpad 31-N-65-20 05.08.2020.

78. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD Faza 1. MASKE zastitne FFP2 31-A-66-20 06.08.2020.

79. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 REKONSTRUKCIJA VRELOVODA STACIONAR -pregovaracki postupak br. 33-N-69-20 21.09.2020.

80. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 centralni venski kateter-pregovaracki postupak br. 31-A-68-20 21.09.2020.

81. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 Enoksaparin 40 i 60 mg 21.10.2020. g.

82. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1-Radijalni arterijski set po Seldingeru 18.11.2020.

83. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza-1- Medicinski plinovi-31-N-77-20 04.12.2020.

84. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- I DIO TD robe - Policirkularni stapleri za otvorenu i laparoskopsku hirurgiju 14.12.2020.

85. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- I DIO TD robe - Rekonstrukcija bolnickih soba u septicnu salu - 33-N-78-20 16.12.2020.

86. TENDERSKA DOKUMENTACIJA- TD faza 1 Rukavice za licnu upotrebu -pregovaracki postupak br. 31-N-79-20 18.12.2020.