Odjel oftalmologije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Načelnik
mr. med.sci.prim. dr Admira Dizdarević

tel: 00 387 32 447-283 lok. 7283
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


 

  1. Naziv Službe:
   ODJEL OFTALMOLOGIJE

  2. Načelnik/ca Službe:
   mr. med. sci. prim. dr Admira Dizdarević

  3. Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:
   KARALIĆ AIDA, VMS

  4. Organizacija Odjela u skladu sa važečom sistematizacijom

   Trenutno je zaposleno 10 specijalista oftalmologa, 1 specijalizant oftalmologije. Od toga je 5 magistara medicinskih nauka,a 6 ljekara je steklo titulu primarijus.
   Pored ljekara oftalmologa u Službi je zaposleno 2 dipl. med.tehničara, 2 VS med. sestre i 15 medicinskih sestara/tehničar.

  5. Kratki istorijat Službe:

   Sala ocnoOdjel oftalmologije KB Zenica ima dugu tradiciju. Osnovan je 1966. godinea,a osnivač Odjela i prvi načelnik je bio pokojni prim. dr Veljko Sladojević. Od dana osnivanja se kontinuirano razvijao prateći savremene trendove u oftalmologiji kako kadrovski, tako i opremom. Medicinski kadar je odlazio na edukaciju u više domaćih i stranih centara za oftalmologij u Francuskoj, Češkoj ,USA-a , Hrvatskoj , Sloveniji , Srbiji te kliničkim centrima u BiH .

  6. Djelatnost Odjela:

   Odjel oftalmologije se bavi specijalizovanom polikliničkom i bolničkom zdravstvenom djelatnošću. Na odjelu se nabavljaju savremeni dijagnostički, terapijski i operacijski postupci, a Odjel je mjesto edukacije mladih oftalmologa, središte stručnog, naučnog, nastavnog i publicističkog rada.Pored standardnog oftalmološkog pregleda možete uraditi:
   - ultrazvuk oka;
   - obrada kod sumnje na glaukom i praćenje napredovanja glaukoma ( gonioskopija, pahimetrija; OCT),Yag laser iridotomija,antiglaukomatozne operacije;
   - ortopleoptički pregled djece (binokularni status); tretman slabovidnosti i strabizma;
   - dijagnostika bolesti stražnjeg segmenta (indirektna oftalmoskopija, snimak očnog dna fundus fotografijom, OCT/OCTA) te po indikaciji laser fotokoagulacija očnog dna, intravitrealna primjena lijekova;
   - određivanje i fitovanje kontaktnih leća;
   - dijagnostika poremećaja suznog aparata, sondiranje suzovoda, eksterna dakriocistorinostomija , operacije ptoze (kongenitalne i stečene ),operacije na kapcima sa ili bez rekonstrukcije ( entropion, ektropion, tumori kapaka)
   - operaciju pterigija; operacije promjena na konjunktivi i rekonstrukciju konjunktivalnog sakusa
   - operaciju mrene metodom fakoemulzifikacije ili klasično ekstrakapsularnom ekstrakcijom sa ugradnjom intraokularne leće

  7. Uputstvo za pacijente:

   Prvi pregledi oftalmologa kao i kontrolni pregledi ukoliko drugačije nije navedeno na oftalmološkom nalazu obavljaju se u ambulantama 1 i 2 zgrade bolničkog stacionara (svakim radnim danom) elektronskom narudžbom od strane nadležnog porodičnog ljekara.
   Hitni pregledi ( npr. povreda oka ili po procjeni nadležnog ljekara) obavljaju se u prijemnoj ambulanti Odjela oftalmologije svakim danom uz uputnicu za bolnički pregled .
   Pregledi pacijenta upućenih za dodatne pretrage i konsultativne preglede iz drugih gradova obavljaju se po uputi nadležnog oftalmologa ukoliko ga nadležni dom zdravlja ima. Poželjno je prethodno se najaviti za pregled ukoliko se traže specifične obradena broj telefona 032 447 286.
   Molimo korisnike naših zdravstvenih usluga, da prilikom dolaska na pregled imaju:
   - ovjerenu zdravstvenu knjižicu i ličnu kartu
   - ovjerena uputnica od porodičnog ljekara (za SB kanton i druge kantone i validna Odluka komisije kantona)
   - raniju medicinsku dokumetacija

   VAŽNO: obzirom na nastalu epidemiološku situaciju i reorganizaciju Odjela svi ranije raspoloživi telefonski brojevi nisu u funkciji te još jednom napominjemo da se informacije traže na telefon :
   032 447 286 ili 032 447 289.
   Informacije o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata možete dobiti na telefon 032 447 289 (od 13 do 14h ). Posjete pacijentima u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.
   Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

  8. NOVOSTI
   KB Zenica je nabavila aparat za optičku koherentnu tomografiju sa angiografijom, a pregledi su započeli početkom 2021. godine  što je značajan doprinos pacijentima (naročito dijabetičarima , pacijentima sa makularnom degeneracijom i glaukomom) koji su ranije upućivani za isti pregled u druge ustanove.OCNO SLIKA 2021