Odjel onkologije i radioterapije

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

AlmaMekicAbazovicNačelnik/ca Odjela:

Prof. dr. med. sc. prim. Alma Mekić Abazović

Glavna medicinska sestra-tehničar Odjela:

Hodžić Alma, dipl.med.sestra

tel: 00 387 32 447-175
fax: 00 387 32 447-174

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba


 1. Naziv Službe:

  ODJEL ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE

 2. Načelnik/ca Odjela:

  Prof. dr. med. sc. prim. Alma Mekić Abazović

 3. Glavna medicinska sestra-tehničar Odjela:

  Hodžić Alma, dipl.med.sestra

 4. Organizacija Odjela

  1. Zajednički poslovi
  1.a. Odsjek za administraciju
  1.b. Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatika

  2. Odjeljenje za dnevnu bolnicu onkoloških pacijenata
  2.a. Odsjek za kemoterapiju onkoloških pacijenta – Dnevna bolnica
  2.b. Prijemne i konsultativno-specijalističke ambulante za pregled onkoloških pacijenata

  3. Odjeljenje za hospitalni tretman onkoloških pacijenata
  3.a. Odsjek za intenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata
  3.b. Odsjek za poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata

  4. Odijeljenje za radioterapiju
  4.1. Ambulanta za radioterapiju

 5. Kratki historijat odjela

  Odjel za onkologiju i radioterapiju pri Kantonalnoj bolnici Zenica zvanično je otpočela sa radom 15.05.2008. godine. Činu svečanog otvaranja prethodile su dugotrajne tehničke i administrativne pripreme, adaptacija prostora u kojem Služba danas radi, te edukacija budućih uposlenika koja je obavljena u Italiji, u Torinu. S tim u vezi, nemoguće je govoriti o počecima Službe za onkologiju, a pritom ne istaći zasluge koje za njezino osnivanje i „postavljanje na noge“ pripadaju našim partnerima, kolegama i dragim prijateljima iz Onkološke mreže regije Piemonte della Valle d' Aosta. Značajno je napomenuti kako su naše italijanske kolege, stručnjaci raznih profila (onkolozi, hirurzi, farmaceuti, eksperti za administrativni ustroj onkološke službe) tokom prvih pola godine našeg rada kontinuirano dolazili u našu Ustanovu, te u tim najtežim danima pružali svesrdnu pomoć i asistenciju uposlenicima Službe. Poseban značaj pridajemo nastavku uske saradnje sa bolnicom Mollinete u Torinu.

  Sa početkom kalendarske 2010. godine Služba radi pod novim nazivom i u novom kapacitetu. Naime, pored uvođenja u postupak patologija koje prethodno nisu tretirane (urološki pacijenti i pacijenti sa melanomom kože), fuzijom sa Odjeljenjem za hematologiju formirana je jedinstvena Služba za onkologiju i hematologiju, što je jedan od koraka koji su dio zacrtane dugoročne politike naše Ustanove i naše Službe, a što je za krajnji cilj imalo kompletnu uslugu/podršku onkološkim bolesnicima na jednom mjestu, a sve na korist i dobro našim pacijentima. Posljednji korak u zaokruživanju kompletne usluge onkološkim pacijentima predstavlja početak sa radom Odjela radioterapije, koji je sa radom u punom kapacitetu počeo sa krajem 2012. godine. Sa početkom 2015. godine Odjel hematologije zbog organizacionih i tehničkih razloga postaje zasebna služba, te naša Služba dobija novi naziv - Služba za onkologiju i radioterapiju.

  Trenutno imamo četiri subspecijalista medikalna onkologa,dva subspecijalizanta, te dva specijalista interne medicine koji čekaju subspecijalizaciju iz medicinske onkologije.

  Na Odjelu radioterapije je jedna doktorica radijacijski onkolog, dvije doktorice pri kraju specijalizacije iz radijacijske onkologije i jedna doktorica sekundarac.

  Odjel onkologije i radioterapije se bavi liječenjem skoro svih oblika karcinoma i sarkoma. Izuzetak su tumori vrata i karcinomi grlića materice zbog nedostatka adekvatne medicinske opreme. Nadamo se da ćemo uskoro preuzeti i ove patologije.

  Pružamo naše usluge pacijentima iz Ze-do,ali i Srednjebosanskog kantona

 6. Djelatnost Odjela:

  Odjel za onkologiju i radioterapiju pacijentima pruža usluge:

  - prvi specijalistički i subspecijalistički pregledi
  - intenzivna i poluintenzivna njega
  - kontrolni specijalistički i subspecijalistički pregledi
  - konzilijarnih pregledi (interdisciplinarni pristup u saradnji sa kolegama drugih specijalnosti)
  - ordiniranja intravenoznih hemoterapija prema utvrđenim hemoterapijskim protokolima - ordiniranje peroralne terapije
  - hospitalizacija; odjeli su opremljeni za intenzivnu i poluintenzivnu njegu onkoloških pacijenata, te hospitalizaciju pacijenata koji su u našu Ustanovu primljeni radi radijacijskog tretmana.

  Konsultativno specijalistička i subspecijalistička – prijemna ambulanta za onkološke pacijente

  U Konsultativno specijalističkoj i subspecijalističkoj – prijemnoj ambulanti za onkološke pacijente odvija se prijem pacijenata, redovni pregledi i kontrole od strane ljekarskog tima, te konzilijarni pregledi od strane multidisciplinarnog ljekarskog tima. Konsultativno specijalistička i subspecijalistička – prijemna ambulanta za onkološke pacijente se sastoji od četiri ambulante u kojima trenutno ordinira pet ljekara.

  Odsjek za hemoterapiju onkoloških pacijenata

  Odsjek za hemoterapiju onkoloških pacijenata sastoji se od dvije savremeno opremljene prostorije za dnevno ordiniranje citostatske terapije, kapaciteta pet stolica + pet kreveta , te našim pacijentima pruža zavidan komfor i nivo usluga, što im olakšava ordiniranje citostatske terapije.

  Odjeljenje za hospitalni tretman pri Odjelu za onkologiju i radioterapiju sastoji se takođe od dva dijela:
  - Odsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata
  - Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatika

  Odsjek za intenzivnu i poluintenzivnu njegu i tretman onkoloških pacijenata:

  Pri Odjelu za onkologiju opremljen je sa ukupno 13 bolesničkih kreveta, smještenih u četiri trokrevetne bolesničke sobe, te jednom sobom – poluintenzivne / intenzivne njege namijenjene za bolesnike čije zdravstveno stanje i tretman zahtijevaju režim izolacije. Svaka soba ima kupatilo i mokri čvor, centralni kisik, monitoring za praćenje vitalnih parametara i perfuzore, moderne krevete sa digitalnim upravljačem, LCD i klimama po tipu apartmana.

  Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatika

  Odsjek za pripremu i rastvaranje citostatikaOvaj Odsjek snabdjeven je savremeno opremljenom komorom za spravljanje citostatika, gdje se na osnovu visokosofisticiranih standarda i hemoterapijskih protokola usklađenih sa najnovijim saznanjima iz oblasti, a koji se primjenjuju na suvremenim europskim klinikama, vrši pripremanje citostatskih terapija za naše pacijente. U sklopu Odjeljenja za hospitalni tretman nalazi se i prostorija za intervenciju, priručna apoteka, kuhinja, ostava za prljavi veš i ostalo, ljekarska soba, te prostorija za održavanja sastanaka. Važno je još jednom napomenuti da je kompletni Odjel opremljen sa najnovijom, vrhunskom opremom, pomagalima, uređajima, aparatima i namještajem, a što dodatno doprinosi kvalitetu usluga i komoditetu kojeg pružamo našim pacijentima.

 7. Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjel,Služba,Sektor):

  Radno vrijeme na nivou Odjela je od 07.00h do 15.00h, za medicinske sestre / tehničare u prvoj smjeni, a za doktore od 07.30h do 15.00h, svim radnim danima (vikend slobodan), s tim da je u poslijepodnevnim satima i u dane vikenda na oba Odjela ustrojen smjenski rad, te obezbijeđeno prisustvo medicinske sestre / tehničara. Po potrebi, poziva se ljekar koji je, prema rasporedu pripravnosti ustrojenom na mjesečnom nivou, pripravan u datom trenutku na Odjelu radioterapije, a na Odjelu onkologije dežura jedan doktor specijalist / subspecijalist svakodnevno.

 8. Uputstvo za pacijente:

  - Za svaki pregled koji nije zakazan, vanredni,van termina, ili konsultacije radi daljeg liječenja, potrebno je javiti se u pripadajuću porodičnu ambulantu, radnim danom ili službu hitne medicinske pomoći neradnim danom ili vikendom, potom, ukoliko procijeni ljekar iz naslovljenih ustanova, pregled onkologa samo uz uputnicu na dan na koji se traži usluga.

  - Za zakazane kontrole i hemoterapiju, ili drugu onkološku terapiju, potrebne dvije uputnice, te važeća saglasnost za vankantonalne pacijente, potrebne, uz navedeno, i dvije odluke za vankantonalno liječenje.

  - Za planiranu hospitalizaciju potrebna velika uputnica za bolnicu.

  Telefonski brojevi (lokali) organizacionih jedinica (Odjel, Služba, Sektor):

  tel: 00 387 32 447-175 – broj Načelnika Odjela
  fax: 00 387 32 447-174 – broj informacija Dnevne bolnice
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)web site: www.kbze.ba

  DODJELE I NAGRADE

  Nagrada Grada Zenice 20. mart 2018. uručena je Načelnici Odjela
  Prof.dr.sci.med.prim. Mekić – Abazović Alma, dr.med. koja je na taj način postala laureate

  NOVA PROCEDURA

  U toku su pripreme za skoro uvođenje nove procedure.
  - Plasiranje portova za aplikaciju citoterapije kod onkoloških bolesnika.

  VAŽNO:

  Molimo cijenjene pacijente da svaki dolazak na našu Službu prethodno najave na kontakt broj telefona (032) 447-174 te da dolaze isključivo u vrijeme kada im je zakazana medicinska usluga u našoj Ustanovi, a kako bi se izbjegle bespotrebne gužve. Naime, naša Služba od samog početka praktikuje davanje termina svojim pacijentima, što i činimo upravo zbog njihovog komoditeta. Sve usluge u našoj Službi se prethodno brižljivo planiraju, a izuzetak, naravno, pravimo u slučajevima kada zdravstveno stanje pacijenta zahtijeva neodložan medicinski tretman.

 9. Telefoni na Odjelu
ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
3 Načelnik Odjela - Prof.dr.med.sc prim Mekić-Abazović Alma 
7175 447-175
3 Šef dnevne bolnice 7177 447-177
3 Administracija 7174 447-174
3 Administracija fax: 447-174
3 Glavni tehničar 7176 447-176
3 Sestre u hospitalnom dijelu 7180 447-180
3 Ljekari službe 7181 447-181
3 Ambulanta 3
7182 447-182
3 RT - LINAK
7195 447-195
3 RT - FIZICARI
7185
447-185
3 RT - CT
7186 447-186
3 RT - AMBULANTA 1
7187 447-187
3 RT - AMBULANTA 2
7188 447-188
3 RT - ADMINISTRACIJA 7189 447-189
3 RT - ADMINISTRACIJA 7183 447-183
3 Specijalističko-konsultativna ambulanta Onkologije 7525 447-525

 

Šifrarnik usluga