Odjel za ortopediju i traumatologiju

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

RefikMuharemovic nNačelnik - Mr. biomed. sci. prim dr Refik Muharemović

tel: 00 387 32 447-397 lok:7397

web site: www.kbze.ba

Šifrarnik uslugaNaziv Službe:

SLUŽBA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Načelnik/ca Službe:

Mr. biomed. sci. prim. dr Refik Muharemović

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Glavna sestra dipl. medic. sestra-Fatima Grahić

Kratki istorijat Službe:

Bolnica u Zenici osnovana je davne 1959. godine u oktobru mjesecu. U prvim godinama postojanja u bolnici radi ortoped iz Slovenije dr Verlić Jože, kojem se pridružuju dr Vojislav Milošević, dr Dragiša Torbica i Ljubiša Bocokić.

Ranih 70-ih godina nakon napuštanja dr Ljubiše Bocokića, odjel ponovo otvara dr Sahib Muminagić, nakon usavršavanja u Švicarskoj uvodi AO metode na Traumatologiji i uvodi spektar operacija: Operacije na dječijem kuku, operacije ligamentarnih povreda i 1984. god. endoprotetske zahvate kuka.

Ubrzo se Služba proširuje sa dr M. Bajrić, dr I. Delić, koji usavršava plastičnu hirurgiju šake, dr Čalaga i dr N.Šabić koji nakon usavršavanja kod prof. Ilizarova u Rusiji počinje da pomoću vanjskog fiksatora po Ilizarovu produžava nejednake ekstremitete i ispravlja urođene deformitete.

Krajem 90.- ih dolaze novi kadrovi, specijalizanti, njih ukupno 7, tako da pred sami rat naša Služba je brojala 9 specijalista i 3 specijalizanta iz ortopedije i traumatologije.

Zbog ratnih okolnosti broj uposlenika se skoro polovi.

Mlađi kadrovi dolaze tako od 2006. god.

Danas na odjelu radi:
8 specijalista ortopeda (2 magistra biomedicinskih nauka)
3 opšta hirurga (2 magistra biomedicinskih nauka)
2 specijalizanta

Djelatnost Službe:
Operaciona sala
Prijemna ortopedsko traumatološka ambulanta
Gipsaona
UZ kabinet (UZ dječijih kukova)
Specijalističko konsultativna ambulanta (stacionar) - kontrolni pregled

ORGANIZACIJA ORGANIZACIONE JEDINICE:

1. Zajednički poslovi
2. Odjeljenje za opštu ortopediju
2.a. Odsjek za dječiju ortopediju
2.a.a. Kabinet za deform.stopala i rest.
2.b. Kabinet za gonologiju,atrosk.dij. i terap.
2.c. Kabinet za ehoskopiju
3. Odjeljenje za opštu traumatologiju
3.a. Odsjek za dječiju traumatologiju
4. Operativno odjeljenje
5. Specijalistička i prijemna ambulanta
6. Specijalističke ortopedske ambulante u domovima zdravlja (Kakanj, Visoko, Maglaj, Žepče. Zavdiovići, Vareš, Breza).

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Službe):

Odjel ortopedija i traumatologija - svi navedeni operativni zahvati
Radno vrijeme i smjene od 07,00 h–15,00 h (administracija)
Ostale organizacione jedinice pokrivene od 00–24,00 h (rad u smjeni)
UZ kabinet (UZ dječijih kukova): Utorak 10 h-13h, Srijeda 08:30 h-10 h

Uputstvo za pacijente:

Pri dolasku pacijenta na pregled ponijeti ovjerenu Zdravstvenu knjižicu, veliku Uputnicu za bolnicu (izuzev hitnih slučajeva, kada se Uputnica za bolnicu).
Naručivanje za ultrazvuk dječijih kukova se vrši telefonski svaki radni dan od 13h-15h na broj: 447-415.

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
10 Načelnik Službe - Prim. dr Refik Muharemović 7397 447-397
10 Glavna sestra službe
7400 447-400
10 Administracija 7401 447-401
10 Odjeljenje ortopedije - Osoblje ortopedije 7402 447-402
10 Odjeljenje traumatologije - Osoblje traumat. 7403 447-403
10 Operaciona sala, osoblje operacione sale,
instrumentari
7404 447-404
10 Osoblje operacione sale, anestezija, ljekari 7405 447-405
10 Ljekarska soba 7406 447-406
10 Ljekarska soba - Dr Hasanbašić Bahrudin,
Dr Kapetanović Fuad
7407 447-407
10 Odjel traumatologije Šef odj. Dr Pidro Muharem 7409 447-409
10 Specijalizanti 7410 447-410
10 Ortopedski odjel - Dr Ćehović Gordana 7411 447-411
10 Ortopedski odjel - Dr Salčin Amir 7412 447-412
10 Ortopedski odjel - Dr Tarik Kapidžić 7413 447-413
10 Gipsaona - gipseri 7414 447-414
10 UZV kabinet za dj. kukove
7408 447-408
10 Prijemna ambulanta - sestre - ljekari 7415 447-415