Odjel za humanu reprodukciju, menopauzu i estetsku ginekološku endokrinologiju

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

ErminCehic VVNačelnik - Doc.dr. med .sci. prim. Ermin Čehić
specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije
tel: 00 387 32 447-523
fax: 00 387 32 447-523
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


Radno vrijeme na nivou Odjela je od 07.00h do 17.00h.

ORGANIZACIJA ODJELA

1. Zajednički poslovi

  • načelnik odjela
  • glavna sestra
  • biolog
  • administrator

2. Organizacione jedinice Odjela

      • Zajednički poslovi
      • Prijemni punkt
      • Kliničko-ginekološki punkt
      • Biološki punkt

3. Kliničko ginekološki punkt

4. Biološki punkt

Naziv Službe:

ODJEL ZA HUMANU REPRODUKCIJU, MENOPAUZU I ESTETSKU GINEKOLOŠKU ENDOKRINOLOGIJU

Načelnik odjela:

Doc.dr. med .sci. prim. Ermin Čehić, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije

Šef biološkog punkt-a:

Martina Galić, magistar biologije

 lejl chr

Glavna medicinska sestra-tehničar Službe:

Nataša Vidović

Kratki istorijat Službe:

chr 1 v

Odjel za humanu reprodukciju zvanično je otvoren 18. jula 2003. godine u okviru Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, pozicioniran na adresi Bulevar kralja Tvrtka 4 u Zenici (bivši Željezarski stacionar).

Usluge Odjela za humanu reprodukciju dostupne su pacijentima sa područja cijele BiH te iz susjednih zemalja (RH i SCG), ali i iz prekomorskih zemalja radi prihvatljivosti cijena usluga. Odjel za humanu reprodukciju posluje samoodrživo jer se sve usluge naplaćuju, a cijene su za 20-25% niže nego u RH.

Djelatnost organizacione jedinice:

U okviru Odjela za humanu reprodukciju pacijentima se pružaju sljedeće vrste medicinskih usluga:
• analiza i obrada steriliteta i infertiliteta,
• rješavanje problematike ženske menopauze i estetske endokrinologije (npr. akne, celulit, osteoporoza i sl),
• domena asistirane reprodukcije,
• metode MAR koje uključuju inseminaciju i ICSI metodu ili mikroinjekcije,
• kriopohrana gameta,
• vantjelesno sazrijevanje jajnih ćelija (IVM),
• ginekološko savjetovanje.

chr 2 v

Biološki punkt

Biološki punkt Odjela za humanu reprodukciju omogućava sve postupke iz domena asisitirane reprodukcije i biomedicinski potpomognute oplodnje, zatim kriopohranu gameta, embrija i tkiva, te kriopohranu gameta, embrija i tkiva onkoloških pacijenata prije onkološkog tretmana (onkofertilni postupci).
Oprema biološkog punkta:
• automatski mikromanipulator (spec. mikroskop kojim se vrši manipulacija na gametima)
• inverzni i fazno- kontrastni mikroskopi (Olympus)
• bezprašna komora za rad i manipulaciju gametama (Heraus)
• inkubator (Heraus)
• oprema za kriopohranu gameta u tekućem dušiku/azotu ( – 196°C)

Ginekološko-operativni punkt

Ginekološki punkt Odjela za humanu reprodukciju pruža sve usluge iz domena ginekologije, prikupljanje gameta za postupke vještačke oplodnje, liječenje i savjetovanje iz domena bračne neplodnosti, endokrinološko savjetovalište te savjetovalište za probleme menopauze.
Oprema ginekološko-operativnog punkta:
• trodimenzionalni color-dopler ultrazvučni aparat
• operacioni krevet sa mikroaspiracijskim pumpama
• savremena sterilizacijska oprema (autoklav).
Organizacija rada unutar Odjela:
Radno vrijeme na nivou Odjela je od 07.00h do 17.00h.

UPUTE ZA PACIJENTE KOJI ŽELE OSTVARITI PRAVO NA FINANSIRANJE BIOMEDICINSKI POTPOMGNUTE OPLODNJE

Novi Pravilnik BMPO FBIH-pdf

Uputstvo za pacijente:

Pacijenti osnovne informacije mogu dobiti putem telefona (032/447-523), ili lično;
Pacijenti se najavljuju putem telefona (032/447-523), ili mogu lično uzeti termin (termini se odnose na sve usluge);
Pacijenti dolaze sa uputnicom iz ambulante porodične medicine koja je naslovljena na Odjel za humanu reprodukciju (uputnica se koristi za jednu uslugu ili jednog bračnog partnera);
Pacijenti donose svu dokumentaciju vezano za problematiku (isključivo kopije, originali se ne primaju obzirom da Odjel za humanu reprodukciju nema obavezu čuvanja dokumentacije ili vođenja povijesti bolesti).

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
27 Načelnik – Prim. dr. med. sc. ERMIN ČEHIĆ,
 7547 447-547
 27 Biolog – mag. biol. Martina Galić  7546 447-546
27 Administracija 7523 447-523
27 Glavna sestra- Nataša Vidovi 7548 447-548