Odjel za higijensko epidemiološki nadzor

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

MahdiB naceRukovodilac - Dr Mahdi Brčaninović

Tel: 032/447-079 lok. 7079
Fax: 032/226-576

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba

Šifrarnik usluga


ORGANIZACIJA SLUŽBE

 1. Naziv odjela: Odjel za higijensko epidemiološki nadzor
 2. Načelnik odjela: Mahdi Brčaninović, doktor medicine, epidemiolog
 3. Glavna medicinska sestra odjela: Lejla Mujčinović, dipl. med. sestra


4. Kratki istorijat Odjela:

    Sektor za higijensko epidemiološki nadzor (SHEN) je organizaciona jedinica Kantonalne bolnice Zenica od 2004. godine unutar koje su bili aktivni samo Uslužni servis i Odjel za tretman medicinskog otpada kao podjedinice.
    Slanjem jednog doktora medicine na specijalizaciju iz Epidemiologije 2011. godine i angažmanom jedne sestre na kontroli bolničkih infekcija od 2012. godine, postupno se aktivira i Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija i
    Odjel za DDD. Krajem 2014. godine je izvršena reorganizacija SHEN-a, kada je izdvojen Uslužni servis, a pripojen Odjel centralne sterilizacije i formiran Odjel za higijenu i dijetetiku. Polovinom 2017. godine je novom
    reorganizacijom SHEN preimenovan u Odjel za higijensko epidemiološki nadzor (OHEN), te je reduciran broj odsjeka, podorganizacionih jedinica.

5. Djelatnost odjela:

    Sveobuhvatna djelatnost OHEN-a, kroz sumirane djelatnosti njegovih Odsjeka, može se definisati kao skup mjera i postupaka koji se provode od strane uposlenika sa krajnjim ciljem prevencije bolničkih infekcija u KBZ.

6. Organizacija Službe:

 • Zajednički poslovi
 • Odsjek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija
 • Odsjek centralne sterilizacije
 • Odsjek za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada


7. Uži oblici dijelova procesa rada:

 • Odsjek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija - vrši poduzimanje potrebnih mjera u vidu savjeta, preporuka, edukacije, nadzora, itd svih uposlenih u cilju prevencije nastanka, ili kontrole već nastale bolničke infekcije. Vrši sanitarno higijenski nadzor i bakteriološku kontrolu nežive sredine. Dva uposlenika iz prijašnjeg Odsjeka za DDD i dalje obavljaju svakodnevnu dezinfekciju najprometnijih holova i hodnika, te liftova; vanrednu dezinsekciju i deratizaciju bolničkih objekata i zelenih površina; nadziru rad uposlenika vanjskih firmi na poslovima DDD u sklopu bolničkih objekata i zelenih površina, a koji su zakonom regulisani.
 • Odsjek centralne sterilizacije - obavlja poslove sterilizacije opreme za sve odjele kao i produkciju destilovane vode.
 • Odsjek za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada – sakupljanje, tretman i zbrinjavanje svih vrsta medicinskog otpada. Infektivni otpad se prikladnim procesima pretvara u komunalni otpad te kao takav predaje nadležnoj vanjskoj firmi. Tečni, citostatski, patološki i druge vste otpada se adekvatno skladište do predaje ovlaštenim firmama koje vrše njihovo krajnje zbrinjavanje.

8. Organizacija rada unutar Službe:

 • Odjel za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija pon-pet, 07.00-15.00
 • Odjel centralne sterilizacije pon-ned, 07.00-19.00
 • Odjel za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada pon-pet, 07.00-15.00

9. Uputstvo za pacijente:

Molimo da se pridržavate kućnog reda u bolnici i savjeta nadležnog medicinskog osoblja. Vodite računa o ličnoj i higijeni vašeg okruženja. Hranu u ormarićima svedite na minimum i držite je propisno zapakovanu.

10.Uputstvo za posjetioce:
Molimo da se pridržavate kućnog reda u bolnici i uputa nadležnog osoblja. Posjete i boravak u bolnici svedite na minimum, a pogotovo posjete djece. Smanjite kontakt sa svim bolničkim površinama na minimum. Vodite računa o higijeni kihanja i kašljanja, kao i o higijeni ruku u i po izlasku iz bolnice.

11. Telefonski brojevi (lokali) odjela:

 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Direktni tel. broj za pozive izvan bolnice: +387 32 447-079
  Načelnik:
  Lokalni tel. broj: 70 79
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Glavna medicinska sestra:
  Lokalni tel. broj: 70 80
  E-mail:

 • Odsjek za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija
  Lokalni tel. broj: 74 39 (med.sestra za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija)
  Lokalni tel. broj: 70 82 (med.sestra za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija, izdavanje sredstava za dezinfekciju, DDD operateri)

 • Odsjek centralne sterilizacije
  Lokalni tel. broj: 70 83 (operateri centralne sterilizacije)

 • Odsjek za tretman i zbrinjavanje medicinskog otpada
  Lokalni tel. broj: 70 86 (šef Odsjeka)

TELEFONI NA ODJELU

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
29 Rukovodilac Sektora - Mahdi Brčaninović 7079 447-079
29 Glavna sestra Sektora - Lejla Mujčinović
7080 447-080
29 Osoblje - sestre/tehničari 7439 447-439
29 DDD-Magacin
7082 447-082
29 Centralna sterilizacija 7083 447-083
29 Šef Odjela za tretman otpada - Senad Huseinović
7086 447-086