Sektor za ekonomsko finansijske poslove

JU KB Zenica - Centrala

+387 32 447000, +387 32 447001, +387 32 447002

Adresa

Crkvice 67, 72000 Zenica, BiH

Rukovodilac

Dženeta Mulać, dipl. oecDzenetaMulac
fax: 00 387 32 226-576
Tel: 00 387 32 447-039 lok. 7039
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.kbze.ba     


1.Rukovodilac Sektora

Mulać Dženeta, dipl. oec
032/447-039
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.Služba za knjigovodstvo

Šef Službe
Salčinović Haris, dipl. oec
032/447-033
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Materijalno knjigovodstvo
Hečimović Melkisa
Hamzić Saladin
Dedić- Jašarević Emina
Softić Sanela
032/ 447- 034

Finansijsko knjigovodstvo
Slavnić Biljana
Šabić Nermin
Albaldawi  Azra
032/447-035

3.Služba finansija

Obračun plata
Islamović Alisa
Tirić Azra
Porča Nermina
032/447-037

Platni promet
Gak Neđmija
Kasap Sanela
032/447-038

Helvida Munir, dipl. oec
032/447-032

4.Služba prodaje usluga

Šef službe
Emina Ismičić, dipl. oec
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
032/447-041

Fakturno odjeljenje
Šabić Senka
Isaković Naza
Durmić Maida
032/447-043

Bejtić Senada
Gavranović Amna
032/447-042

5.Služba plana, analize i statistike
Statističar
Spahić Nedima
032/447-040

6.Služba skladištenja

Centralno skladište
Fejzić Armin
Tutan Mujo
032/447-047
Skladište hrane
Hasić Fatima
Ibraković Mirsad
Musić Asim
032/447-046
Komercijalsita
Huseinbegović Ismet
032/447-045

7. Služba za ishranu bolesnika
Šef službe
Križić Denis, magistar prehrambene tehnologije
032/447-051

Organizacija rada unutar organizacione jedinice (Odjel, Služba, Sektor):
Radno vrijeme od 7,30-15,30. Kuhinja I i II smjena.

TELEFONI

ŠIFRA SL. KORISNIK LOKALNOG BROJA LOKALNI TEL. BROJ DIREKTNI TEL. BROJ
28 Rukovodilac sektora- Mulać Dženeta, dipl. oec
7039 447-039
Služba za knjigovodstvo
28 Šef Službe-Salčinović Haris, dipl. oec 7033
447-033
28 Materijalno knjigovodstvo -  Saladin Hamzić, Melkisa Hečimović
7034 447-034
28 Finansijsko knjigovodstvo- Albaldawi Azra 7032 447-032
28 Finansijsko knjigovodstvo – Slavnić Biljana, Nermin Šabić
7035 447-035
  Služba finansija    
28 Referenti za obračun plaće –  Alisa Islamović, Azra Tirić,Porča Nermina
7037 447-037
28 Referenti platnog prometa – Neđmija Gak, Kasap Sanela
7038 447-038
28 Blagajna – Jasmina Zukić, Jasmina Aganović 7044 447-044
  Služba prodaje usluga     
28 Šef Službe - Emina Ismičić, dipl. oec
7041 447-041
28 Šef odjeljenja - Bajramović Fatima 7041 447-041
28 Fakturno – Senka Šabić, Naza Isaković, Durmić Maida
7043 447-043
28 Fakturno – Bejtić Senada, Gavranović Amna
7042 447-042
  Služba skladištenja
   
28 Referent za nabavu- Huseinbegović Ismet 7045 447-045
28 Glavni skladištar za prehranu- Hasić Fatima 7046 447-046
28 Skladište- Musić Asim 7048 447-048
28 Gl. skladištar za tehničku. i kancelarijsku robu- Fejzić Armin
7047 447-047
Služba za plan, analizu i ekonomiku
28 Statističar – Spahić Nedima
7050 447-050
Servis za ishranu bolesnika
28 Šef službe - Križić Denis 7051 447-051
28 Jelovničar, dijatetičar
7084 447-084
28 Šef kuhinje
7052
447-052
28 Trpezarija za osoblje 7053 447-053
28 Čajna kuhinja Neurologija i psihijatrija 7436 447-436
28 Čajna kuh. - Ortopedija, trauma, plastika, neurohirurgija 7054 447-054
28 Čajna kuhinja Očno 7298 447-298
28 Čajna kuhinja ORL 7396 447-396
28 Čajna kuhinja GAO 7055 447-055
28 Čajna kuhinja Hirurgija, urologija, dječija hirurgija, Intenzivna njega 7396 447-396
28 Čajna kuhinja Zarazno 7057 447-057
28 Zdravljak Radne zajednice 7058 447-058